onsdag 2 november 2011

Angående kommentarsbanker

Jag har fått önskemål om att lägga ut den kommentarsbank som vi har här i Stockholm när det gäller att fylla i skriftliga omdömen för eleverna.

Jag är personligen mycket kritisk till dessa formuleringar, jag tycker de är alldeles för generella för att eleverna ska kunna ta dem till sig och de ska fungera som feedback och "feed forward". Vi får ju inte fastna i att skriva för skrivandets skull, utan självklart för att utveckla elevernas lärande. Men bättre att ha något än att famla i mörkret? 

Bara kort om strukturen i stockholms skolwebb:

Vi har följande rubriker att fylla i när det gäller indivuduella skriftliga omdömen:

1. Eleven har visat följande förmågor - vi har bestämt att vi väljer ut max fyra kommentarer på sådant som eleven kan.
(+Fält för egna kommentarer)

2. Följande förmågor kan eleven utveckla i förhållande till kunskapskraven - vi har bestämt att vi väljer ut max två kommentarer.
(+Fält för egna kommentarer)

 
3. Så här ska vi arbeta för att eleven ska utveckla dessa förmågor
(Fält för egna kommentarer)


4. Eleven beräknas nå kunskapskraven i åk 6 under förutsättning att utveckling sker i nuvarande takt (kryssalternativ: osäkert eller ja eller i hög grad)

5. Finns det behov av att upprätta ett åtgärdsprogram? (kryssalternativ: ja eller finns redan)
 


Här kommer våra "fasta kommentarer" (läs dem kritiskt!)


Eleven har visat följande förmågor (välj ut max fyra)


-Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

-Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

-Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

-Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.


-I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

-I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


-Utifrån syftet med slöjdarbetet väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

-Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

-Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

-Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.


-Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

-Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

-Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.


-Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

-Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

-Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.


-Eleven kan ge enkla omdömen om slöjdföremåls kvalitet.

-Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

-Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

-Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.


-Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

-Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

-Eleven tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.Följande förmågor kan eleven utveckla i förhållande till kunskapskraven: (välj ut max två)

-Framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner på ett mer genomarbetat sätt.

-Formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner på ett mer genomarbetat sätt.

-Använd handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt.

-Använd maskiner på ett säkert och fungerande sätt.

-Använd handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

-Ge mer utvecklade motiveringar till dina val av tillvägagångssätt utifrån syftet.

-Ge mer utvecklade motiveringar till dina val av tillvägagångssätt utifrån syftet och någon miljöaspekt.

-Vara med och bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

-Utveckla egna idéer i slöjdarbetet.

-Vara med och bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen..

-Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.


-Ge mer utvecklade omdömen om slöjdföremåls kvalitet.

-Ge mer utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

2 kommentarer:

  1. Pernilla Lundgren6 december 2011 05:15

    Skriftliga omdömen ska ju UTGÅ från kunskapskraven och därför finns dessa synliga (dock har vi valt att plocka bort en del då det blev så mycket textmassor). Sedan får man ju skriva hur formativt med feed back, feed up och feed forward i fritextfältet som man bara vill :)

    SvaraRadera
  2. Det har du helt rätt i Pernilla. Jag är bara väldigt tveksam om dylika generella formuleringar är begripliga för elever och föräldrar. Möjligen skulle denna kommentarsbank finnas för oss lärare att utgå ifrån och relatera våra egna - elevnära - formuleringar till. men inte till elever och föräldrar. Jag och mina slöjdkollegor på mariaskolan har önskat att kunna lägga in våra specifika matrisformuleringar som är kopplade till innehållet i respektive LPP. Om hela matrisen finns med kan eleven dessutom se vad de andra nivåerna innebär, istället för att bara läsa ett värdeord (de behöver se kontrasterna.
    /Jenny

    SvaraRadera