tisdag 15 november 2011

strukturerad undervisning, allmänna råd...?

I skolverkets Allmänna råd till Lgr11 talas om vikten av strukturerad undervisning. Jag föredrar hellre ordet ändamålsenlig.

Vad betyder då detta?

Ja, det handlar om att Skoverket tycker att vi lärare är dåliga på att tydligt planera och följa upp vår undervisning. Är vi det? Eller är det så enkelt som att skolan inte är en skrivkultur som för ner allting på papper utan lärarna bär sin planering och bedömning i kroppen, i tankarna?

Jag är oavsett vad benägen att hålla med om att vi kan bli bättre. Bättre på att på att följa upp vår undervisning och systematiskt utveckla den, utifrån analys och kritisk gransking utifrån. Men det bör sägas att detta har helt enkelt inte varit fokus i vår yrkesroll. Lärare har nog mer sett sig som tjänstemän som följer och uträttar och framförallt verkar i det egna klassrummet, aldrig utanför, när det gäller att studera den egna undervisningen. Vi har inte sett oss som professionella yrkesutvecklare/undervisningsutvecklare som skapar och prövar på ett mer generellt plan, som sprider lektionsplaneringar och får dem kritiskt granskade.

Det är väl just denna systematiska prövning och utveckling som är garanten för att en verksamhet vilar på vetenskaplig grund(som undervisningen skall enligt skollagen). Då måste undervisningen tas fram på ett mer systematiskt sätt, inte att man ändrar lite här och där utifrån vad man känner för, utan att man har tänkt efter vad det är denna uppgift lär eleverna och hur denna uppgift står i relation till andra slöjduppgifter eleverna blir utsatt för under sina skolår.

Under de senaste åren har jag arbetat en del med skolutvecklingsmodellen Learning study. Styrkan med denna modell är att man på ett mer sytematiskt sätt utvecklar ett lektionsinnehåll och man gör detta flera lärare i grupp.

En learning study har vanligtvis tre cykler, dvs man planerar och genomför och följer upp en uppgift och så gör man om detta med samma "lärandeobjekt"(dvs det som eleverna ska lära sig) men man försöker i varje ny cykel att förbättra lektionen. Efter den tredje cykeln har man designat ett lektionsupplägg som man har prövat och utvecklat systematiskt.

Jag tänker inte här gå in mer i detalj på hur en learning study går till. Det finns inte ett sätt, det finns massvis och det finns också massvis av skrivna artiklar, teorier och dotorsavhandlingar kopplade till Learning study. Det finns mycket att kritisera också. Det skriver jag mer om i min licuppsats om den någonsin blir klar.

Det jag tänker gå in på istället är vikten av att vi lärare måste börja arbeta mer systematiskt - och experimentellt - i relation till vår undervisning.

Vi måste ta fram planeringar som är kopplade till styrdokumenten. Vi måste pröva dessa.
Vi måste pröva elevernas kunskaper för att se om eleverna verkligen lär sig det vi vill att de ska lära sig i denna uppgift. (i en learning study gör man för- och eftertest för att undersöka elevernas förmågor)
Vi måste ändra och göra förbättringar i uppgifter, utifrån kollegiala samtal och jämförelser och analyser av vad som skedde under lektionen och utifrån bedömningar av elevernas arbeten.

Vi måste göra allt detta om vi vill vara professionella på riktigt. Vi måste också se till att vi får tid och förutsättningar att arbeta på detta sätt. Förutsättningar som att regelbundet på schematid träffa kollegor på andra skolor i närområdet,  t ex ett par gånger per termin.

Två exempel:
Lärarna i min pågående learning study har en dag i veckan lektionsfri avsatt för detta utvecklingsarbete, under ett år.

På min skola har vi äntligen skapat ämneslag(utöver arbetslag) med konferenstid i regel varje vecka. Och vi ska på dessa konferenser planera och utveckla undervisningen gemensamt (vi är sex slöjdlärare totalt på vår skola). Vi är på g, även om vi ännu ligger i startgroparna för en systematiskt utvecklad undervisning.

5 kommentarer:

 1. Hej
  Du tar upp ett viktigt "moment" i lärargärningen, nämligen hur bra lärare är man egentligen? För i grund och botten är det detta som är grundfrågan eftersom vi lärare oftast agerar ensamvargar i klassrummet.

  Vi slöjdlärare är otroligt duktiga på att få i gång elever, att få elever att göra olika "slöjdprodukter". Vi visar på olika tekniker, försöker implementera en viss arbetsgång som leder arbetet framåt, pratar om olika materials kvalitéer och förtjänster, visar med hela kroppen hur man koordinerar kroppstyngd, kraft och riktning för att på ett ergonomiskt och vägvinnande sätt använda slöjdsalens olika verktyg, vi berättar om olika slöjdföremåls ursprung och funktion, förmedlar de risker som finns förknippade med de olika verktygens beskaffenhet, uppmanar eleverna att vara "personliga" i sitt sätt att slöjda, osv.

  But in the end of the day... what have they learn? Ja det är den kritiska frågan. Vad har de egentligen lärt sig? I bland inte så mycket faktiskt. De har mest gjort "grejer" att ta med hem. En del väldigt fina till och med. Men med all den energi och entusiasm vi lägger ned lektion efter lektion borde man med säkerhet kunna säga att alla har lärt sig det jag hade för avsikt att lära dem.

  Givetvis lär sig många elever, det är inte det jag säger, utan snarare att det kan vara väldigt svårt att sätta fingret på vad exakt det är de lär sig. Learning study..? Ja visst, men hur gör man som ensam TM-lärare på skolan? Hur gör man då slöjdsalen är fylld upp till maxantalet med elever? Hur gör man när lektionerna går i 180 km/tim och man hinner med att andas först när lektionen är slut... fast inte så länge för snart kommer nästa klass, och de vill också slöjda hela lektionstiden?

  Jag är inte negativt inställd till lärande reflektion och utveckling av undervisningen. Tvärt om. Det är just det här vi behöver utveckla och jag tror dessutom att det är en av nycklarna till våra möjligheter att behålla - förstärka slöjdens possition gentemot kollegor, skolledning och föräldrar.

  Skulle bara vilja att det fanns en "snabbfix" att tillgå. / Christer

  SvaraRadera
 2. Hej.
  Intressant att läsa i din blogg om man vill börja jobba efter Learning study, vad ska man läsa eller kanske rätt fråga är hur ska man börja? Hur gjorde du ? Ingick det i utb?
  Ensam textillärare på skolan , som ofta funderar om lärandet.

  SvaraRadera
 3. Mycket intressant blogg att hänga med på. Om man vill börja jobba med Learning study var börjar man? Vad börjar man läsa? Hur började ni på din skola?

  SvaraRadera
 4. Ja, learning study kan vara ett fantastiskt utvecklande och läraorikt arbetssätt! Jag mötte denna skolutvecklingsmodell/forskningsmodell när jag gick en magisterutbildning i didaktik, och det var då jag gjorde min studie "att kunna såga rakt".
  Nu har jag genomfört en andra learning study som är kommunfinansierad - del av ett kommualt utvecklingsarbete i stockholm
  .
  En central grej med LS är att man är en grupp ämneslärare som arbetar tillsammans, man designar lektioner tillsammans, filmar lektioner, analyserar och utvecklar lektioner och framförallt utvecklar sin professionella kompetens när man blir bättre på att förstå ett ämnesinnehåll, t ex vad det innebär att kunna såga rakt och när svårigheter uppstår.

  Mitt tips är att du vänder dig till din rektor och eller din kommuns utbildningsansvarige och till slöjdkollegor i närliggande skolor och din närmaste högskola/universitet.
  Vanligtvis tar det ett halvår-ett år att genomföra en learning study, men det kan förståss variera mer än så.

  Learning study som jag ser det är framförallt en modell som används i ett forskningsarbete.

  Men inget är väl hugget i sten...Men det finns en metod som härstammar från Japan och heter Lesson study, som lärare där använder i sitt löpande arbete. DEt är inte samma forskningskrav som i en learning study.

  Det finns massvis att läsa om lesson study på nätet. Och om learning study finns en bra beskrivning i "Forskning av denna världen II", sid 105: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2005_4inlaga.pdf

  En länk med fler länkar:
  http://www.pedagogstockholm.se/utveckling/Matematik/Projekt/Learning-studyLesson-Study-/Handledare-for-learnuing-och-lesson-stydy/

  Lycka till!
  /Jenny

  SvaraRadera
 5. ..och om du har lite tålamod så kommer det förhoppningsvis komma en s.k. utvecklingsartikel på skolporten.se där jag coh mina två slöjdkollegor å Gustav vasa skola redogör för vår learning study i slöjd.

  - å tack för uppskattningen :)

  /Jenny

  SvaraRadera