fredag 20 augusti 2010

slöjdkunskap...

...utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv uppstår frågan: vad innebär det att vara kunnig i slöjd? Vad skiljer slöjdkunskap från t ex matematikkunskap, bildkunskap och inte minst från teknikkunskap?

Om man utgår från de fyra F:en kanske man kan se det såhär, exempelvis kunskap om material och verktyg:

Fakta: att kunna beskriva hur man kan hantera de material och verktyg som omger oss.

Förståelse: att kunna visa och förklara hur hantering av material och verktyg hänger ihop med resultatet.

Färdighet: att kunna bearbeta och använda material och verktyg.

Förtrogenhet: att kunna välja och ändamålsenligt hantera de material och verktyg som omger oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar