torsdag 22 september 2011

Synligt lärande

Läste just Helena Lejes inlägg på textillärarlistan om SKL:s nya skrift, synligt lärande som bygger på John Hatties studie Visible learning (2009).

Jag surfade vidare lite och hittade denna artikel av Hattie från 2003 där jag tycker han formulerar några tydliga nyckelfrågor kring vad som skiljer en erfaren lärare från en "expertlärare",alltså en skicklig lärare.

Han visar i sin undersökning att det är fokus på lärarens arbete som är den mest betydelsefulla skolfaktorn när det gäller att förbättra elevernas lärande - inte fokus på skolans ledarskap, skolbyggnader, klasstorlek, elevgruppen eller elevernas hemförhållanden. Detta kan man diskutera mycket om och tveka kring men jag tänker inte ta upp dessa faktorer här.

Istället vill jag ta upp hans "framgångsfaktorer" för en skicklig lärare, han listar fem och urskiljer expertlärare från erfarna lärare och noviser (sid. 5, min översättning i ett slöjdlärarperspektiv):

En kunnig/skicklig slöjdlärare kan:
 • identifiera och organisera slöjdämnets centrala kunskapsformer/representationsformer (han/hon är mycket ämnesspecifik, inte generaliserande kring kunskaper),
 • skapa optimala klimat i slöjdsalen där lärandet synliggörs i aktiviteterna (genom hög grad av återkoppling),
 • hantera lärandet och ge ändamålsenlig återkoppling (hög grad av deltagande, bedömer och använder sig av elevernas problem istället för att bara korrigera),
 • vara uppmärksam på känslouttryck, respekterar eleverna, visar omsorg och hängivenhet, och
 • påverkar elevernas lärande - lär eleverna att bemästra, inte bara utföra.
I häftet Synligt lärande listas följande framgångsfaktorer för elevernas studieresultat(utifrån Hattie, 2009), jag bygger vidare med slöjdexempel :
 • Elevernas kännedom om uppsatta mål - lärandemål i uppgiften, vad eleven förväntas lära sig, vilket kunnande som ska utvecklas.
 • Resultatåterkoppling till eleven - återkoppling i slöjdarbetet kring lärandet, inte bara görandet - vilken förmåga som eleven tränar just där och då.
 • Lärarens pedagogiska förmåga - hur jag organiserar och prioriterar mitt lärararbete, skapar arbetsområden, organiserar  allt "läromedel" i salen (material, verktyg, möblering, inspirationsmaterial, m.m.), skapar och hanterar bedömningsunderlag, allt "vad:et" och "hur:et" i undervisningen.
 • Studiero i klassrummet - hur jag skapar en rofylld arbetsmiljö, lektionsrutiner, salsregler, arbetsrutiner osv.
 • Stöd och uppmuntran från hemmet - koppla arbetet till hemmet och fritiden, ge eleverna uppmuntrande och öppna funderingsläxor, "gå-hem-och-mät"-läxor, fråga familjemedlemmar och vänner om slöjdfrågor, m.m.....
 • Analysera undervisningen tillsammans med kollegor - se till att ha regelbundna ämneslagsträffar, nätverk i kommunen/mellan närliggande skolor, nationella nätverk, nätforum som textillärarlistan, bloggande :) m.m.
Snart ska t ex Lärarförbundet ha en workshop i Stockholm för slöjdlärare kring Skola 2011, ser jag fram emot! Vi kommer säkerligen beröra flera av punkterna ovan.

3 kommentarer:

 1. Den workshopen skulle jag vilja gå på! Jag har bara varit ute i ett och ett halvt år men suktar redan efter fortbildning =)

  SvaraRadera
 2. Hur skiljer man en erfaren lärare från en expertdito? Det är väl en riktig pedagogisk utmaning!

  SvaraRadera
 3. @J:datum ej spikat än men kan skriva här när jag vet.

  @B: Ja,verkligen! (snacka om en ny kul arbetsuppgift för rektorerna...) det är just detta Hatties artikel från 2003 handlar om. Ett exempel från Hattie, s. 5(återigen min översättning):

  Han menar t ex att "expertlärare" inte skiljer sig från erfarna lärare i mängden kunskap om ämnet, om läroplanstexter eller om undervisningsmetoder. Men, experterna skiljer ut sig genom hur de organiserar och använder detta ämnesinnehåll. Experterna besitter ett kunnande som är mer integrerat, på så sätt att de kombinerar ny ämnesspecifik kunskap med tidigare kunskaper. Experten kan (som inte den "erfarne" kan)koppla lektionsinnehållet till andra ämnesområden i läroplanen och skapa unika lektioner som är helt deras egen "design" genom att förändra, kombinera och lägga till utifrån elevernas behov och deras egna mål.

  Visst låter det slöjdigt på slutet? ;)

  SvaraRadera