tisdag 10 juli 2012

En lärobok i skolämnet slöjd, till vilken nytta?


Jag har länge funderat över läromedel i slöjd, vad är det, vad behöver eleverna och vad behöver jag som lärare.
När jag besökt skolforum, Slöjd i norr och Slöjdbiennalen har jag stött på olika läromedel i slöjd, men inte av den klassiska sorten, ni vet teoribok och övningsbok över ämnets helhet. DE stora läromedelsföretagen erbjuder inga läromedel i slöjd. När jag frågat runt har jag fått svar som "det finns ingen efterfrågan" och "vi har haft ett men det har utgått". Varför finns det inget generellt läromedel i slöjd? Är det rent av bra att vi inte har en bok som tar upp läran om "slöjdkunskap"?

På textillärarlistan pågår en tråd om önskan om att utforma ett läromedel i slöjd, eller kanske snarare en traditionell skolbok enligt konstens alla regler. (för vi har redan ett utmärkt digitalt läromedel i slöjdlexikon men även hela youtube till vårt förfogande för att visualisera olika slöjdmoment).

Kan ett läromedel i form av en traditionell skolbok gynna undervisningen och elevers lärande i slöjd? Skulle en traditionell skolbok i slöjd främja likvärdighet och ämnets tydlighet för oss som slöjdlärare, för våra elever och för föräldrar och kollegor eller skulle en traditionell slöjdbok innebära en "teoretisering" av slöjdkunskapen i negativ mening? Skulle ämnets status som skolämne förbättras eller försämras, eller kvittar det lika? Vem behöver ett läromedel i slöjd?

Ett läromedel i slöjd tvingar på sätt och vis fram påstådd kunskap eller "faktakunskap" som länge ansetts som onödlig (och omöjlig?) i ett skolämne som slöjd.  Slöjdämnet idag befinner sig i en identitetskris skulle jag vilja påstå. Är t ex hantverkstekniker bara ett medel eller är det ett kunskapsinnehåll? Är kunskaper i och om arbetsprocesser specifik slöjdkunskap eller är det ett försök att gå ifrån "mossigheten" i att vara ett praktiskt ämne, något som inte hör hemma i en modern skola? Ett läromedel är ju en representation av ämnets kunskapsinnehåll - slöjdkunskapen med stort S och dess grundbultar, byggstenar och olika grenar. Kan detta göras i slöjd?

Jag har under åren samlat på mig hyllmeter av gamla läromedel i slöjd som jag ser ofta utgår från olika slöjdarter - textil, läder, halm, metall, trä osv. (som sällan ställs mot varandra) och/eller har ett starkt teknikfokus eller "så här gör du en sånhär", dvs föremålsfokus. Vissa berör formgivning, men snarare utifrån "idén om den goda formen" och ofta starkt kopplat till ett specifikt material, snarare är hur man kan tänka kring estetiska aspekter och kulturella uttryck och symbolskapande genom föremål på ett mer övergripande plan.

Jag är även lärare i franska och där är ju läroboken näst intill som en bibel. Som ny lärare försökte jag gå bort från den i början för jag var rädd att den skapade en tråkig och okreativ undervisning men insåg mer och mer att det handlar ju om hur jag som lärare använder mig av den. Läroboken ser jag som en trygghet i att känna att man täcker in allt i sin undervisning, något att luta sig emot. Samtidigt som man ju har frihet under ansvar att "stryka vissa kapitel" och lägga till och utveckla. I min egen slöjdundervisning har jag ofta saknat just denna trygghet i att  "gör jag som alla andra, gör jag rätt? Gör jag som boken ger exempel på? Min trygghet har istället varit de uppgifter jag lärde mig på slöjdlärarutbildningen och de inramningar och tekniker som togs upp där. Min oro har dock ständigt följt mig utifrån mitt antagande att en slöjdlärare som är utbildad i Stockholm har en annan uppgiftssyn jämfört med slöjdlärare utbildad i Linköping, Göteborg eller Umeå. Och de slöjdlärare som inte är utbildade, hur ser deras uppgifter ut?

Det jag skulle vilja se och själv haft tankar på att producera är ett läromedel som utgår från aktuell läroplan och behandlar de kunskapsområden som tas upp där. Ett läromedel som är en version av Lgr11 i elevformat. Just nu sitter många lärare runt om i landet och producerar LPP:er var och en för sig. Tänk så mycket lättare det vore om vi kunde dela på arbetet i form av ett professionellt framtaget läromedel...ett drömscenario vore att en grupp kunninga och erfarna slöjdlärare med olika bakgrund och ämneskompetenser tillsammans formulerar ett läromedel med ett tydligt ETTÄMNESFOKUS. Personligen tror jag inte på idén om den ensamma geniala författaren och mina erfarenheter av att arbeta fram LPP:er tillsammans med mina kollegor på Mariaskolan är mycket goda och känslan av att vi faktiskt erbjuder våra elever en mer likvärdig utbildning ökar. 

Vad skulle då ett läromedel i slöjd innehålla? 
Jag spånar nu lite fritt kring vad den kan ta upp:

 • Vad det innebär att vara kunnig i slöjd - konkreta exempel på de fyra förmågorna som finns i Lgr11.
 • Hur man kan lära sig dessa förmågor - förutsättningar för att slöjda, generellt. T ex vassa och fungerande verktyg, bra arbetsytor, dokumentation och uppföljning av arbetsprocesser, samverkan av olika sinnen i arbetet- syn, hörsel, känsel, tanke och samverkan men andra slöjdare och deras erferenheter - observationens betydelse, osv.
 • En genomgång av det centrala innehållet, t ex att varje kapitel  tar upp det centrala innehållet/kunskaper/förmågor och sedan ger exempel på hur uppgifter kan se ut i olika årskurser/progressionsuppgifter,  tex hur man kan arbeta med hantverkstekniker eller materialval eller kulturella uttryck i åk 3, 5 och 8. 
 • Exempel på olika slöjduppgifter som utvecklar olika slöjdförmågor/kompetenser i slöjd, alltifrån hur man kan arbeta med olika skisstekniker (både 2d, 3d, olika modellmaterial) till traditionella tekniker som vävning, smide och täljning eller olika sätt att dokumentera och diskutera slöjdföremåls utveckling - hur man arbetar med finlir, finish, och åstadkommer kvalitet. 
 • Många läromedel är uppdelade i teoribok och övningsbok. Hmmm....tveksam till detta...eller?

Ett läromedel riskerar alltid att utgör ett facit och stigmatisera ett rätt- och fel-tänk. Men jag ser det som att det är upp till oss som lärare att tydliggöra för eleverna att bara för att jag som lärare säger att det är så eller för att det står i boken är det inte SANNINGEN med stort S.

Min smideslärare Gustav Thane sa det klokt häromdan, ungefär såhär: Varje lärare/mästare har sin sanning. Om du vill jag jag ska lära dig som jag gör så måste du acceptera mitt sätt som sanningen. Men när du kommer till nästa lärare/mästare märker du att hen har en annan sanning. Det finns helt enkelt många sanningar, som liknar varandra mer eller mindre. 

12 kommentarer:

 1. Jag kan se, utfrån innehållet i ditt förslag på en lärobok att det mera liknar en lärarhandledning! Det tycker jag verkligen vore en bra ide! Att ha en lärobok som är riktad till elverna och som de ska tycka om och finna intresse av är nog inte lika lätt. Möjligen böcker eller häften eller varför inte digitalt som handlar om de olika områdena i LPO11 ex. det om symboler, historia, kultur, tradition, hantverkstekniker osv. så vi har lite mer fakta att utgå ifrån och visa för eleverna.

  SvaraRadera
 2. Ja, du har nog rätt, jag tänker nog mer på lärarhandledning än lärobok! Och jag inbillar mig att många slöjdlärare skulle vara intresserade om det togs fram en vettig, aktuell och ämnesövergripande sådan. Jag själv åtminstone, känner ofta att jag önskar att det fanns något att luta sig emot och har inte känt att Lgr11, kommentarmaterialet eller filmerna från Skolverket har gett några konkreta och vettiga exempel.

  SvaraRadera
 3. Fast jag tänkte nog förresten både på lärarhandledning och lärobok.

  Men tänker mig nog inte en lärobok som eleverna använder varje lektion utan att det t ex kan finnas en klassuppsättning i salen som man återkommer till, mer eller mindre beroende på årskurs. Vet att det finns sådana i teknik och hem- och konsumentkunskap som liksom ramar in ämnet.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker att det vore en riktigt bra ide. Det kan vara en handledning för alla slöjdlärare ute i landet och som hjälp och stöd men också en fingervisning om VAD vi ska göra på ett mer konkret sätt än det som står i LPO11.

  SvaraRadera
 5. Jättebra ide! Om vi inte har något att luta oss mot tror jag risken för att vi blir ännu mer traditionella ökar. Jag tror att den förra väldigt fria läroplanen fick den effekten hos många: Hjälp jag får ingen ledning här, jag gör som man alltid har gjort så kan det ju inte bli fel...

  SvaraRadera
 6. Jag tycker att ide´n är nödvändig.
  Det är en fin tanke med samarbete,att träffas och oeerhört värdefullt men ack så svårt att få till på ett bra sätt när det är full rulle och man helst vill dra något över huvudet och försvinna.
  Jag har nog vsrit extremt traditionell och snöat in på tekniker för att i nästa stund flippa ut i estetiska utmarker.
  Jag har också samlat mycket gammalt material som i bästa fall kan användas som inspirationsmaterial och jag har också haft en dröm om att digitalisera godbitarna och få in det i ett sammanhang. Finns det fler som gått i samma tankar?
  Så, en handledning och ett eller flera läromedel skulle jag uppskatta enormt:)

  SvaraRadera
 7. En lärarhandledning har jag saknat ända sedan jag började jobba som slöjdlärare för tio år sedan! Teknikbitarna tror jag att de flesta slöjdlärare känner sig hemma i och där finns det ju även mängder med material både i bokform och på nätet. Men ett material som binder ihop idé-genomförande-utvärdering och bedömning hade varit värdefullt. Ett gäng väl genomarbetade LPP med tillhörande beskrivning av arbetet i slöjdsalen och elevexempel för att underlätta bedömningen skulle jag inte tacka nej till!

  SvaraRadera
 8. En lärarhandledning har jag saknat ända sedan jag började jobba som slöjdlärare för tio år sedan! Teknikbitarna tror jag att de flesta slöjdlärare känner sig hemma i och där finns det ju även mängder med material både i bokform och på nätet. Men ett material som binder ihop idé-genomförande-utvärdering och bedömning hade varit värdefullt. Ett gäng väl genomarbetade LPP med tillhörande beskrivning av arbetet i slöjdsalen och elevexempel för att underlätta bedömningen skulle jag inte tacka nej till!

  SvaraRadera
 9. Jag vet inte hur jag ska göra för att inte vara anonym...

  Jag heter Kristina och blev så glad när jag ramlade över den här sida!
  Intressant läsning!Jag ingår i ett litet nätverk tillsammns med två andra lärare på andra skolor, ja tom andra kommuner. Vi har träffats 6 till 8 gånger per läsår och just jobbat med det som ni beskriver som en lärarhandledning. Vi har skrivit LPPer tillsammans, samlat teori, gjort arbetsbeskrivningar som tränar de olika förmågorna, stegrat uppgifterna, ja allt det som vi har känt att vi behöver i vår undervisning. Det har varit ett oerhört givande arbete och många insparade timmar. Vi är en grupp som drar åt samma håll och har samma syn på kunskap, vad skolslöjd innebär och tycker att slöjd ska vara kul, alla ska lyckas och rätt förutsättningar måste skapas. Det är svårarre att arbeta kreativt om man tvingas in i en grupp där allt detta inte stämmer, vilket ofta är fallet när man ska arbeta kommunövergripande eller andra pådyvlade gruppsammansättningar där dessa förutsättningar saknas.
  Vi är ju ett antal som verkar ha ungefär samma idé, varför försöker vi inte få något läromedelsfölag att nappa på vår idé!

  SvaraRadera
 10. Hej Kristina!

  Vilket underbart kreativt och produktivt nätverk ni verkar ha, det är bara att gratulera!

  Javisst, en lärarhandledning eller en bok av något slag om slöjddidaktik är ju en början.

  Det jag känner saknas (och jag vet egentligen inte i vilken form) är kunskap om hur vi kan skapa lärorika och utvecklande slöjduppgifter - som på bästa sätt utmanar våra elevers förmågor.

  Med kunskap menar jag delade och kritiskt granskade lärarerfarenheter. Jag är rädd för att för många lärare sitter mer eller mindre ensamma och ogranskade i sina slöjdsalar och saknar någon att inspireras av, någon att inspirera, någon som ser vad de gör i slöjdsalen, någon som granskar och ger konstruktiv återkopplig.

  Precis som eleverna behöver vi som lärare utvecklas....och vi bör göra det tillsammans, med varandras hjälp...

  Helst skulle jag vilja se ett forum där slöjdlärare kan träffas, jämföra och kritiskt granska varandras lärararbete (t ex låt sig filmas av kollegor eller ens planeringar utsättas för kritik), ta del av lärare som har mer erfarenhet inom ett område, ett givande och tagande och ett ständigt processarbete av att skapa "didaktiska" produkter.

  Lite som man jobbar med s.k. lesson studies i Japan. (lärare som planerar och utvecklar undervisningen tillsammans).

  = Ett nationell nätverk/centrum av slöjdlärare för slöjdlärare. En mötesplats...eller åtminstone en arbetsform... DEt är min nuvarande dröm. En eventuell lärarhandledning bör enligt mig ses som ett steg i den riktningen...

  SvaraRadera
 11. I think we need more books that explain the educational value of crafts. Too few teachers have given little thought to the needs of children to be creative in the use of materials.

  Administrators and parents in the US are so enamored with computers and high technology that our kids are left knowing nothing about the basics: scissors, paper and string, and all the many wonderful things that can be done with them.

  I think what we need is not a textbook that can be followed step by step, but examples that can stimulate teacher and student creativity. For this, there are amazing things to be found on the web.

  Although written in English, I hope my blog can help. http://wisdomofhands.blogspot.com

  Doug

  SvaraRadera
 12. I totally agree on that Doug!
  There are many books about how to make things step by step but too litte books about the meaning and the educational value of crafting/sloyding.

  Have there ever been a compulsory 'craft' subject i U.S. schools as we have here in Sweden? I know you are doing a fantastic work with your development of The Salomon sloyd system - and I really recommend people to visit your blog! But are there other schools/regions/states relalizing this? Are there more "crafteducators" in the U.S. besides you?

  Also in Sweden the educational system is too fed up with e-learning, digital tools as well as 'theoretical learning' so that the value of handling and forming different materials that surrounds us every day is almost forgotten and a non-existing question i the media debate on schooling and education here. But we´re working on it!

  SvaraRadera