torsdag 19 april 2012

Ny avhandling om praktisk kunskap!

I helgen ska jag gå en kurs i näverslöjd - lycka för en storstadsbo! - men kanske att jag hinner bläddra lite i denna nya avhandling av Sie von Gegerfelt Kronberg:

Vilja, självtillit och ansvar - kunskapens konstruktion i skapande processer

Jag håller själv på att brottas med texter som rör tyst kunskap, hantverkskunnande, praktisk kunskap, sambandet mellan att veta att och att veta hur osv. Gubbar som Polanyi, Wittgenstein, Dormer, Janik och Ryle.

Så, alltid trevligt med bollplank, tack till Sie!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar