tisdag 17 april 2012

Lärarplaneringar från träffen på Nordiska museet

I mars träffades drygt 200 slöjdlärare för att diskutera lärares planeringsarbete, ta del av goda exempel och diskutera dokument som LPP:er, pedagogiska planeringar och didaktiska planeringar.

Resultatet från träffarna finns nu att ladda ner på följande länk:

http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Slojd/Skolslojd-for-slojdlarare---ideutbyte-och-interaktiv-fortbildning/

I slutet av dokumentet "de tolv planeringarna" ligger en sammanställning av de kommentarer som samlades in från diskussionsgrupperna.

Med hopp om en fortsatt kritisk granskning och utveckling av slöjdlärares planeringsarbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar