söndag 4 mars 2012

Bedömningsstödet här!

Ett efterlängtat bedömningsstöd har äntligen kommit på Skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/7-9/pr-est/slojd-1.166046


Bra aspekter som tas upp i filmen är vikten av lärarkonferens där man jämför och diskuterar "typexempel" och hur man arbetar med olika dokumentationsformer som elevers bilder, loggskrivande, kamratbedömning m.m.

Intressant också att se hur lärarna i filmen introducerar den aktuella uppgiften, syftet med arbetet. Jag slås däremot av den ålderdomliga uppdelningen av slöjduppgifter - antingen en textil uppgift eller trä eller metall. I träuppgiften(fantasifåglar) uppmuntras dock eleverna till användning av kompletterande material. Lite synd dock att lärarna i filmen mest ställer frågor till eleverna istället för att ge "feed forward" dvs. utveckla elevens resonemang och fördjupa diskussionen av t ex uttrycksformer och tala om estetiska aspekter som färg, form, konstruktion och komposition. Det tror jag många slöjdlärare har behov av att få stöd i.

Utöver filmen finns även en matris som jag tycker är något rörig även om den ger några exempel på hur man kan förstå de s.k. värdeorden eller de tre olika kunskapskvaliteterna.

3 kommentarer:

 1. självklart är det bara tjejer som syr dessutom;)

  SvaraRadera
 2. Ja, väldigt irriterande! Det är ju trots allt en för slöjdämnet symbolisk film och den MÅSTE väl ändå vara representativ och mer "politiskt korrekt", dvs. att både killar och tjejer är aktiva i båda slöjdarter.

  ...Om det nu är så viktigt att särskilja trä/metall och textil på uppgiftsnivå (det är en annan sak att särskilja själva slöjdarbetet vilket ju självklart kräver slöjdartsspecifika verktyg, arbetsbänkar m.m.)Om jag hade fått önska vilket ju tyvärr är försent i detta fall skulle t ex uppgiften med fantasifåglarna utvecklas till att omfatta slöjdarbete och slöjdtekniker i både mjuka och hårda material. Att både TX-läraren och TM-läraren samlar hela gruppen och går igenom syftet med uppgiften, istället för bara TM-läraren som i filmen. Även om tänket finns med att arbeta med kompletterande material fastnar filmen i det typiska "slarvhanterandet" av kompletterande material - dvs. att man i träslöjden t ex tar en tygbit och limmar på träet utan att fålla kanter eller bearbeta materialet ändamålsenligt. Det tycker jag är synd och skjuter slöjdämnet som ett ämne i benet.

  Ur ett genusperspektiv på slöjdämnet är det så typiskt sorgligt att arbetet i trä och metallslöjden riktar sig till både tjejer och killar ("manliga aktiviteter som norm") men i textilslöjden är det enbart tjejer som syr och bearbetar textil ("kvinnogöra"). Störande!

  SvaraRadera
 3. Instämmer i dina tankar Jenny
  Tänk va härligt att ha den tiden till förfogande och härlig storlek på slöjdgrupperna.

  Hans

  SvaraRadera