lördag 4 februari 2012

Instruktionsfilmer i slöjd och didaktisk planering

Besökte just slöjdkollegan Marcus sida Verktygsväggen, där han lägger upp instruktionsfilmer för elever när det gäller tekniker, arbetsområden m.m. Garanterat nspirerad!

Det är ju det ljuvliga med youtube-fenomenet att kunskapen ges fantastiska möjligheter till etablering i och med att man kan se instruktioner om och om igen, pausa, gå till baka precis som matteläraren Salman Khan blivit känd för.

Tänk om vi kunde bygga upp en liknande bank (likt den som Khan academy skapat) av slöjdinstruktioner, där vi hjälps åt att fylla på åt varandra - delade kunskap är bättre kunskap! Jag har själv länge velat göra filmer och jag vet ju hur Inger Degerfält arbetat fram en enorm samling filmer inom textilslöjd kopplade till slojd.nu.

Det kan ge en helt ny tyngd åt den didaktiska planeringen. Att i LPP:er - eller som jag helst vill säga den didaktiska planeringen - lägga in länkar till instruktionsfilmer m.m. istället för att försöka formulera detta i ord, vilket ofta är rätt meningslöst i multimodala ämnen som ju slöjd är.

Därför är didaktisk planering ett bättre begrepp om vi ska tala om dokument som är gjorda av lärare för att beskriva sin (den vetenskapliga grunden eller åtminstone accumulerade erfarenheter bakom) undervisning - för andra lärare. Det handlar om att synliggöra den professionella kunskapen och i förlängningen systematisera den.

Det är där skolan brister - i det systematiska undervisningsarbetet. Jag är övertygad om att det mest kraftfulla skolutvecklingsverktyget är det som lärare själva besitter i form av kollektiv kunskap, men vi måste ta tillvara och synliggöra den kollektiva kunskapen. Kritiskt granska den och utveckla den. Vi måste skapa nätverk och bli bättre på att dela och granska varandras lektioner och arbetsområden och didaktiska tänk.

Jag hoppas att de mötesplatser såsom Slöjdbiennalen, Slöjd i norr, och förhoppningsvis det Ämnesdidaktiska nätverket för slöjd i Stockholm( som jag själv försöker bygga upp delvis i tjänsten - alla är välkomna att joina!) mer och mer fokuserar på att lärare delar och granskar varandras undervisning. Och att skolledare fattar att vi måste byta ut fortbildning till forskning- och utvecklingsarbeten i skolan. UT med dyra "generella" fortbildningssatsningar och återinför lärarseminarier och stärk lärarkonferenser där lärare utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper tillsammans.Vi måste självklart få tid i tjänsten att nätverka, det är ju vad vi måste jobba mot, att förändra lärarrollen. Men som pionjärer måste vi även våga satsa själva, annars kan vi hälsa hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar