torsdag 9 februari 2012

Inspiration till samarbete mellan musik och slöjd? Didaktisk planering.

Fick just se denna udda musikvideo:

http://www.dump.com/2012/02/05/ok-gos-newest-music-video-mustve-taken-ages-to-make-video/

Jag blev väldigt inspirerad till att planera undervisning ihop med musiken! Och framför allt en samarbetsuppgift där eleverna arbetar i team för att skapa ett gemensamt musikaliskt och slöjdigt uttryck.

Jag har tidigare prövat ett samarbete mellan musik och slöjd, det var då elever i åk 4 som fick i uppgift att tillverka rytm-instrument av olika slag för att sedan tillverka en låt med dessa i musiken.

Nu tänker jag spåna lite kring undervisningsplanering inom detta kunskapsområde.


 • Syftet med uppgiften - Vilka förmågor kan utvecklas i denna uppgift?  Konkreta lärandemål...
- förmågan att formge och framställa ett musikinstrument
- förmågan att göra medvetna val av material, form och konstruktion utifrån lämplig ton, klang, resonans och hållfasta konstruktioner
- förmågan att analysera och värdera slöjdarbetet genom att forma och omforma materialet på olika sätt för att hitta "rätt" ton, klang, resonans. 
- förmågan att tolka det musikaliska uttrycket i slöjdföremålet  (och hur material, struktur, form, färg, symboler och mönster kan förstärka uttrycket, t ex om man vill ha ett "spöklikt" uttryck, ett "barnsligt uttryck" eller ett hårdrocksuttryck...)

-bör dessa avgränsas mer alt. välja bort någon förmåga? Här bör jag även väva in delar av det centrala innehållet, men har ännu inte funderat kring vilken årskurs..


 • Upplägget
- hur ska uppgiften presenteras? Hur sätter läraren ramar för uppgiften och "dukar upp" uppgiften i salen eller var man nu är, vilka associativa föremål och inspirationsmaterial har valts ut? (t ex visa filmen ovan eller visa på olika material och sätt att undersöka och pröva på). Hur ska arbetet redovisas? Tidsramar?


 • Bedömning för lärande

- Hur ska eleverna få återkoppling på sitt lärande? T ex samling i slutet av varje lektion där läraren lyfter "lärande exempel" - olika kritiska moment i arbetet som skett under lektionen. Dokumentera med video och/eller foto under arbetets gång som klassen sedan kan studera. Kompisbedömning - eleverna får bedöma varandras resultat, inte bara slutresultatet utan i bröjan av arbetet, i mitten och slutet.


 • Dokumentation

- Hur ska läraren(och eleverna) dokumentera elevernas  lärprocesser? Till exempel video och foto enligt förra frågan. Portfolio eller loggboksskrivande/ritande/klistrande...mp3-inspelningar som eleverna får göra när de stöter på problem?


 • Utvärdering-Utveckling av undervisningen

-Hur ska läraren utvärdera undervisningen? Hur vet läraren att eleverna lärt sig något av undervisningen? Vad har de lärt sig? Kan man göra någon form av förtest och eftertest av elevernas förmågor? Vad har varit särskilt kritiska moment, vad har många haft svårigheter att lära sig? Hur kan jag ändra undervisningen? Låta eleverna ge feedback på undervisningen utifrån uppgiftens mål (inte utifrån vad som varit roligt eller "latjo"). Utvärdera tillsammans med kollegor utifrån elevernas resultat utifrån det dokumenterade materialet, göra anpassningar inför nästa omgång. Det hade varit coolt att tänka lesson study eller learning study och forskning under denna punkt, dvs att få till stånd en mer systematisk utveckling av undervisningen där man arbetar cykliskt och kollaborativt(flera lärare involverade) när det gäller undervisningsdesignen.

2 kommentarer:

 1. När jag gick i nian byggde de, som hade träslöjd, gitarrer. Det känns ganska avancerat, tycker jag. Jag hade tyvärr inte träslöjd och har aldrig byggt ett musikinstrument. Vilket leder fram till en annan fråga du kanske kan svara på. Varför ska man välja ANTINGEN trä- eller textilslöjd? Gör man det fortfarande?

  SvaraRadera
 2. Det första arbetet sexorna på vår skola gjorde med den nya kursplanen var faktiskt ett samarbete med musiken, om än ett litet sådant. Vi kombinerade etniskt hantverk och återvinning i en experimenterande workshop där eleverna skulle tillverka mbira, afrikanskt tumpiano(vilket passade bra eftersom sexorna dessutom läste om afrika) här i en modern version: http://www.youtube.com/watch?v=fb9qoEHLgVo
  Det blev ett grupparbete som jag själv tyvärr inte kunde blogga om eftersom jag blev av med bilderna, men musiklärarn har gjort en liten film på sin blogg.
  http://eklandaskolansmusikblogg.blogspot.com/2012/01/sexorna-tillverkar-och-spelar-det.html

  I deras utvärderingar återgav de vad de lärt sig om ljud och om hur man kunde få ljud att låta olika, vilket var målet med experimenterandet. Slöjdens mål, återvinning och etniskt hantverk, behandlades alltså inte i utvärderingen. Det var ett snabbt arbete som skulle kunna få fler djup och fler delar till med lite mer planering. Men musikinstrument kommer vi nog göra igen.
  /janette

  SvaraRadera