lördag 29 september 2012

The making disciplines

Jag var i på Högskolan i Telemark i Notodden på MAKING-konferens i veckan och återvände trött, förundrad och full av hopp och glöd för vårt ämnes framtid. Det var väldigt intressant att träffa "slöjdare"  från alla delar av världen, från Nya Zeeland och Japan till Finland, Belgien och USA. Mest var det folk från våra nordiska länder eftersom det var NordFo som arrangerade. Hos oss är ju slöjd och dess motsvarigheter i grannländerna t ex en självklarhet på skolschemat - i Finland och Norge är den ämnesdidaktiska forskningen relativt väl etablerad. Massor av kloka hjärnor som kämpar på för att lyfta slöjdens och "den materiella kulturens" frågor i utbildningssammanhang runt om i världen.

Det bubblar och det sjuder om den praktiska klokheten. Den får och tar sig mer och mer utrymme i den akademiska världen för var dag som går och det ska verkligen bli spännande att se vart detta bär hän.
The making disciplines är på väg att formulera sig. Världens äldsta kunskapsform - att lära genom att tillverka - är på väg in i kunskapens finrum.

Jag gillar detta begrepp: to make, the art of making, making disciplines... På svenska tycker jag att den lämpligaste översättningen är att 'tillverka' eller att 'framställa'. Det är mer precist än att 'skapa 'eller att 'göra'. Man kan jämföra med The performing disciplines dit drama, musik, dans och idrott brukar räknas. Två olika nyanser av att skapa något.

Men det är inte lätt med ord. Jag kan inte låta bli att göra kopplingen till vilken "typ" av ämne vi är. Är vi ett praktiskt ämne? Eller ett estetiskt? Eller ett teoretiskt ämne?

Är vi ett konstnärligt ämne?
Ett hantverksämne?
Eller ett multimodalt ämne?

Kan man tala om tillverkande ämnen, skapande ämnen? Är det lämpligare än att tala om praktiskt-estetiska ämnen? Det ämnesgruppsbegreppet känns ju så totalt fel i den kunskapssyn vi har idag och Lgr11:s formuleringar där alla skolmnen ska vara både teoretiska (bygga på ett formulerat kunskapsinnehåll/fakta), praktiska (utveckla olika typer av förståelser och färdigheter att använda begrepp, ämnesspecifika redskap och material m.m.)  och estetiska (kunna uttrycka kunskaper genom olika sinnesupplevelser och representationsformer -  visuell, verbal, musisk,  kroppslig och materiell kommunikation.

Det är inte lätt att vara ett ämne på tvären, men jag är övertygad om att vi kan formulera det ännu oformulerade.
                                                                                                                                                                                                                                             


2 kommentarer:

  1. Jag tycker också att det passar bra att lägga till att slöjd är ett "tekniskt" ämne. Det är ju mycket tekniker vi jobbar med!

    SvaraRadera
  2. Ja, det är det ju absolut! Jag som är fransklärare kan inte låta bli att jämföra med att språk också är väldigt tekniskt. Fast då är det ju rent språkligt menat. Det som gör mig skeptisk till alla dessa "kategoriseringar" är att alla skolämnen som jag ser det är både teoretiska, praktiska, estetiska, tekniska, inom ramen för respektive ämne även om det tar sig olika uttryck.

    Man kan jämföra med att prata om "naturvetenskapliga ämnen" eller "samhällsorienterade ämnen" eller "moderna språk". Det är ju som jag ser det däremot ämneskategorier som är direkt knutna till det mer eller mindre egna ämnesinnehållet.

    Så i ljuset av detta kan jag känna att det som särskiljer oss (framförallt slöjd och bild) från andra ämnen är att vi är "tillverkande ämnen", i fokus står kunskaper om hur man skapar olika typer av föremål. Ett snarare tillverka för 'skapa' sätter inte lika mycket fokus på själva framställningsprocessen.

    SvaraRadera